Hilkka Rikalaisen Säätiö

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §: n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Hilkka Rikalaisen säätiö sr
Rovastintie 1 A 3
03400 Vihti
Y-tunnus: 2772252-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Liisa Hopponen
Rovastintie 1 A 3
03400 Vihti
0505753777
sokoma@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi
Hilkka Rikalaisen säätiön stipendinhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sähköisellä apurahahakemuslomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan Hilkka Rikalaisen
säätiön stipendinhakijarekisteriin. Rekisteriin tallennetaan verkkosivuston
apurahahakemus-lomakkeen kautta ilmoitetut tiedot. Tallennettuja tietoja käytetään
ainoastaanapurahahakemusten käsittelyssä. Lomakkeella annettuja tietoja ei käytetä
suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin merkitään seuraavat hakijan ilmoittamat tiedot:

Hakijan tiedot: Sukunimi, etunimet, syntymäaika, kotipaikka, osoite, puhelin,
sähköposti, hakemuksen tiedot.
Apurahan maksatustiedot: Pankkiyhteys, maksupäivä, maksuerä euroina,
tositenumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan sähköisellä apurahahakemus-lomakkeella hakijan itse antamista
tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot maksetuista apurahoista verohallinnolle. Tietojen käsittelyn
teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden, kuten
tilitoimiston, palvelimilla tai laitteistolla. Muutoin rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä tietoja
ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden käyttö
Säätiön verkkosivuilla www.rikalaisensaatio.fi ei käytetä tällä hetkellä evästeitä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
suojattu palomuurilla, salasanasuojauksilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Tietojen käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

11. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä
allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön
käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja
ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tietojen poistaminen
Rekisteriin kuuluva voi vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan henkilörekisteristä. Pyyntö
on tehtävä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle ja pyynnössä on yksilöitävä poistettavat
tiedot. Rekisterinpitäjä poistaa rekisteriin tallennetut tiedot ilman erillistä pyyntöä vuoden kuluessa
niiden kirjaamisesta.